Rok zał. 1992

Punkty Sprzedaży
Kontakt:
telefon 71 333 27 28
tel. kom. 601 312 869
tel. kom. 502 209 006
e-mail Wydawnictwo
Szukaj książki:
Wpisz słowo (część tytułu lub autor) aby wyszukać książkę
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
Dane firmowe
Historia
Lista publikacji
Dla autorów
Zasady etyki
Procedura recenzji
Procedura publikacji
Oferta Detaliczna
Budownictwo (49)
Chemia (1)
Ekonomia (1)
Elektrotechnika (2)
Języki Obce (7)
Konferencje (14)
Lit. dziecięca (6)
Literatura (21)
Matematyka (4)
Mechanika-Statyka (3)
Optyka (4)
Oferta dla Księgarni i Hurtowni
e-mail:
hasło:

Procedura recenzowania monografii naukowych, podręczników akademickich oraz materiałów konferencyjnych

Jeśli złożony manuskrypt ma charakter monografii naukowej:

 1. Do recenzowania monografii naukowych wydawnictwo powołuje dwóch recenzentów, specjalistów zajmujących się tematyką zbliżoną do tej, która jest przedmiotem złożonego manuskryptu.
 2. Recenzenci wybierani są na podstawie przeglądu polskich instytucji naukowych (uczelnie oraz instytuty PAN), a także spośród polskich badaczy pracujących za granicą. W wyborze recenzentów korzysta się też z parametrów bibliometrycznych badaczy z baz: Scopus, Web of Science, ResearchGate oraz Google Scholars. Bardzo ważnym kryterium jest także opinia środowiska o danym badaczu.
 3. Jeśli autor manuskryptu deklaruje, że publikacja ma mieć charakter monografii wspomagającej wniosek o uzyskanie tytułu profesora, to recenzenci powoływani są spośródbadaczy posiadających tytuł profesora.
 4. Jeśli publikacja ma mieć charakter tzw. monografii habilitacyjnej, to recenzenci wybierani są spośród badaczy, posiadających stopień doktora habilitowanego.
 5. Recenzenci nie mogą reprezentować tej samej jednostki badawczej, co autor manuspryptu.
 6. W przypadku manuskryptu w innym języku niż polski wydawnictwo powołuje na recenzentów badaczy posługujących się językiem, w którym napisany jest manuskrypt. Analogicznie do punktu 2. decydujące znaczenie mają informacje uzyskane w bazach Scopus, Web of Science, ResearchGate oraz Google Scholars, przy czym wymagania dotyczące stopni lub tytułów naukowych zostają zastąpione prze kryterium międzynarodowego autorytetu badacza.
 7. W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, powołuje się dodatkowego recenzenta, według zasad opisanych w punktach 2–6.
Jeśli złożony manuskrypt ma charakter podręcznika akademickiego:
 1. Na recenzentów podręczników akademickich wydawnictwo powołuje dwóch specjalistów ze środowisk akademickich zajmujących się tematyką zbliżoną do tej, która jest przedmiotem złożonego manuskryptu.
 2. Recenzenci wybierani są na podstawie przeglądu polskich instytucji akademickich, a także spośród polskich nauczycieli akademickich pracujących za granicą. Muszą to być osoby cieszące się uznaniem środowisk akademickich.
 3. Jeżeli podręcznik ma być wydawany na zlecenie uczelnianej jednostki dydaktycznej, wydawnictwo konsultuje się ze zleceniodawcą w sprawie wyznaczenia jednego z recenzentów. Drugi recenzent powoływany jest bezpośrednio przez wydawnictwo.
 4. Recenzenci nie mogą reprezentować tej samej akademickiej, co autor manuspryptu.
 5. W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, powołuje się dodatkowego recenzenta.
W przypadku materiałów z konferencji naukowych organizatorzy konferencji, którzy zlecają opublikowanie materiałów, muszą przedstawić po dwie recenzje do każdego referatu zawartego w materiałach konferencyjnych. Imienna lista recenzentów musi być udostępniona wydawnictwu. W trosce o jakość publikowanych prac wydawnictwo zastrzega sobie możliwość powołania dodatkowych recenzentów.NOWOŚĆOKULARY - Podręcznik dla optyków - Cześć I
Marek Zając
63.00 PLNPOLECAMYMosty w dziejach Polski
Jan Biliszczuk