Rok zał. 1992

Punkty Sprzedaży
Kontakt:
telefon 71 333 27 28
tel. kom. 601 312 869
tel. kom. 502 209 006
e-mail Wydawnictwo
Szukaj książki:
Wpisz słowo (część tytułu lub autor) aby wyszukać książkę
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
Dane firmowe
Historia
Lista publikacji
Dla autorów
Zasady etyki
Procedura recenzji
Procedura publikacji
Oferta Detaliczna
Budownictwo (49)
Chemia (1)
Ekonomia (1)
Elektrotechnika (2)
Języki Obce (7)
Konferencje (14)
Lit. dziecięca (6)
Literatura (21)
Matematyka (4)
Mechanika-Statyka (3)
Optyka (4)
Oferta dla Księgarni i Hurtowni
e-mail:
hasło:
Tytuł Autor ISBN Okładka
Most Grunwaldzki – Kaiserbrücke 1910-2010 Praca Zbiorowa
000-83-931855-0-4
REMO 2009 Praca Zbiorowa
0860-2395
Übung macht den Meister. Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego Anna Puła
83-7125-000-2
Wesołe rachunki 1 Zeszyt zadan nr 1 Ryszard Grząślewicz,
Ewa Wacławek-Grząślewicz
83-7125-002-9
Wesołe rachunki 1 Zeszyt zadań nr 2 Ryszard Grząślewicz,
Ewa Wacławek-Grząślewicz
83-7125-003-7
Wesołe rachunki 2 Zeszyt ćwiczeń nr 1 Ryszard Grząślewicz,
Ewa Wacławek-Grząślewicz
83-7125-004-5
Wesołe rachunki 2 Zeszyt ćwiczeń nr 2 Ryszard Grząślewicz,
Ewa Wacławek-Grząślewicz
83-7125-005-3
Wesołe rachunki 3 Zeszyt ćwiczeń nr 1 Ryszard Grząślewicz,
Ewa Wacławek-Grząślewicz
83-7125-006-1
Wesołe rachunki 3 zeszyt ćwiczeń nr 2 Ryszard Grząślewicz,
Ewa Wacławek-Grząślewicz
83-7125-007-X
Help Yourself to English Andrzej Zielasko
83-7125-008-8
Świat Opakowany 83-7125-010-X
Niemiecki jako język biznesu Edward Białek,
Józef Kos
83-7125-011-8
The English Advisor I Sherill Howard-Pociecha
83-7125-012-6
The English Advisor II Sherill Howard-Pociecha
83-7125-013-4
Wytrzymałość materiałów w badaniach doświadczalnych Jakub Marcinowski,
Stefan Wójcik
83-7125-014-2
Mechanika ośrodków niejednorodnych. Teoria homogenizacji. Praca Zbiorowa
83-7125-015-0
Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski 83-7125-016-9
Badania elementów konstrukcyjnych o przekroju pierścieniowym z betonu wirowanego Mieczysław Kamiński
83-7125-017-7
School of Youngs, Research Methodology of Concrete Structures Mieczysław Kamiński
83-7125-018-5
Orbis Linguarum Edward Białek
83-7125-019-3
Cobalt coordination compounds Romuald Grobelny,
Jerzy Mroziński,
Milan Melnik
83-7125-020-7
Sto zadań z błyskiem Zbigniew Romanowicz,
Edward Piegat
83-7125-021-5
Geotechnika Górnicza i Budownictwo Podziemne 83-7125-022-3
Fundamentowanie 1 Olgierd Puła,
Czesław Rybak,
Włodzimierz Sarniak
83-7125-023-1
Pomnik Kongresowy Adam Sznajderski
83-7125-024-X
Metody organizacji procesów budowlanych uwzględniające sprzęrzenie czasowe Juliusz Mrozowicz
83-7125-025-8
Fundamentowanie 2 Olgierd Puła,
Czesław Rybak,
Włodzimierz Sarniak
83-7125-026-6
Metody komputerowe w teorii Sprężystości. Część I Piotr Konderla,
Tomasz Kasprzak
83-7125-027-4
Niemiecki jako język biznesu Edward Białek,
Józef Kos
83-7125-028-2
Angielski po ludzku Adrian Fisher
83-7125-029-0
Stateczność ram metalowych współpracujących z wieloparametrycznym ośrodkiem sprężystym Zbigniew Mańko,
Khair Nachwan
83-7125-030-4
Wybrane zagadnienia z dynamiki mostów poddanych działaniu wstrząsów sejsmicznych Zbigniew Mańko,
Hammoud Ballan
83-7125-031-2
Konferencja naukowo-techniczna 83-7125-032-0
Konferencja naukowo-techniczna ' 83-7125-033-9
Pirymidyny biologicznie aktywne stosowane w medycynie Jerzy Cieplik
83-7125-034-7
II Kongres Technologii Chemicznej Praca Zbiorowa
83-7125-035-5
Ocena i likwidacja zagrożenia pożarami endotermicznymi w kopalniach węgla Andrzej Strumiński,
Barbara Madej-Strumińska
83-7125-036-3
Ksiądz Stanisław Stojałowski Andrzej Kudłaszyk
83-7125-037-1
W krainie łamigłówek logicznych i matematycznych Eugeniusz Sikorski
83-7125-038-X
XXX lat Wydziału Podstawowych Problemów Techniki 83-7125-039-8
Podstawy probabilistyczne konstrukcji w ujęciu macierzowym 83-7125-040-1
Z umową po sukces Edward Białek,
Józef Kos
83-7125-041-X
Konstrukcje betonowe Mieczysław Kamiński,
Janusz Pędziwiatr,
Janusz Styś
83-7125-042-8
Niemiecki list handlowy Edward Białek,
Józef Kos
83-7125-043-6
Lądek Zdrój Wojciech Ciężkowski
83-7125-044-4
Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Krynica1999 Praca Zbiorowa
83-7125-045-2
Zbiór zadań z podstaw statyki Roman Chrobok
83-7125-046-0
XII Konferencja Katedr Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych Praca Zbiorowa
83-7125-047-9
Pęknięcia w konstrukcjach stalowych Kazimierz Rykaluk
83-7125-048-7
Geotechniczne zabezpieczenia podziemnych wyrobisk górniczych i tuneli Praca Zbiorowa
83-7125-049-5
Unterwegs. W drodze Beyerl Beppo
83-7125-050-9
7-th Conference Problems of Hydroenginering Praca Zbiorowa
83-7125-051-7
Matematyka przy okazji Danuta Zaremba
83-7125-052-5
144 pułapki egzaminacyjne z gramatyki angielskiej Bogusław Horwath
83-7125-053-3
Konstrukcje betonowe Mieczysław Kamiński,
Janusz Pędziwiatr,
Janusz Styś
83-7125-054-1
Samo Życie 83-7125-055-X
Matematyka 1. Podręcznik dla pierwszej klasy gimnazjum 83-7125-056-8
Matematyka 1.Komentarz dla nauczyciela 83-7125-057-6
Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych 83-7125-058-8
Pater Noster Praca Zbiorowa
83-7125-059-2
Mechanika 83-7125-060-6
Matematyka na miarę 83-7125-061-4
Matematyka na miarę 83-7125-062-2
Die Enge der Nähe, Klaustrofobia uczuć Manfred Chobot
83-7125-063-0
Termografia budynków Jan Jaworski
83-7125-064-9
Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Krynica2000 Praca Zbiorowa
83-7125-065-7
Matematyka 1. Zbiór zadań dla pierwszej klasy gimnazjum 83-7125-066-5
IV konferencja Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych 83-7125-067-3
Matematyka 2. Podręcznik dla drugiej klasy gimnazjum 83-7125-068-1
Matematyka 2, Komentarz dla nauczyciela 83-7125-069-X
Matematyka 2. Zbiór zadań dla drugiej klasy gimnazjum 83-7125-070-3
Marketing Jolanta Minajew
83-7125-071-1
I Sympozjon. Kompozyty, konstrukcje warstwowe Praca Zbiorowa
83-7125-072-X
Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych 83-7125-073-8
W stronę morfologii kultury Dorota Heck
83-7125-074-6
Monumenta conservanda sunt 83-7125-075-4
Traduction pour la jeunesse face a l' Alterite Elżbieta Skibińska
83-7125-076-2
Infromator Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego Praca Zbiorowa
83-7125-077-0
Podróż w nieznane 83-7125-078-9
Korozja zbrojenia inicjowana przez chlorki oraz karbonatyzacje otuliny 83-7125-079-7
Fundamentowanie 3 Olgierd Puła,
Czesław Rybak,
Włodzimierz Sarniak
83-7125-080-0
Inaczej mówiąc ... Elżbieta Skibińska
83-7125-081-9
Matematyka 3. Podręcznik dla trzeciej klasy gimnazjum 83-7125-082-7
Chemia w zadaniach dla uczniów gimnazjum Elżbieta Szczęsna
83-7125-083-5
Budowa Autostrady A-4 83-7125-084-3
Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Krynica2001 Praca Zbiorowa
83-7125-085-1
Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe francuskich przyimków temporalnych Witold Ucherek
83-7125-086-X
Zamek Kliczków 83-7125-087-8
Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie Praca Zbiorowa
83-7125-088-6
Konstrukcje stalowe Kazimierz Rykaluk
83-7125-089-4
Język - stereotyp - przekład 83-7125-090-8
Problemy Naukowo-badawcze Budownictwa, Krynica2002 Praca Zbiorowa
83-7125-091-7
Nie tylko o "Kordianie" Mieczysław Inglot
83-7125-092-4
Budowa mostów betonowych metodą nasuwania podłużnego 83-7125-093-2
Wzory listów i dokumentacji handlowej we współczesnym języku rosyjskim Tatiana Mroczek
83-7125-094-0
Szuflada z Atlantydy Stanisław Bereś
83-7125-095-9
II Sympozjon. Kompozyty, konstrukcje warstwowe Praca Zbiorowa
83-7125-096-7
Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych 83-7125-097-5
Wiersze Adama Mickiewicza Jacek Łukaszewicz
83-7125-098-3
Urology. Urological oncology, tom I Praca Zbiorowa
83-7125-099-1
Almanach Wydziału Podstawowych Problemów Techniki 83-7125-100-9
Wybrane problemy projektowania dróg, autostrad i mostów 83-7125-101-7
Optyka okularowa Marek Zając
83-7125-102-5
Urology. Urological oncology, tom II Praca Zbiorowa
83-7125-103-3
Mój mikrokosmos. Rozmowy liryczne z najbliższymi Danuta Kamińska
83-7125-104-1
La Lupa di Verga Ludovico Fulci
83-7125-105-X
Saniami do nieba 83-7125-106-8
Badania mostów 83-7125-107-6
Wysokonapięciowe ograniczniki przepięć Krystian Chrzan
83-7125-108-4
Kilka słów o wychowaniu 83-7125-109-2
Most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku Praca Zbiorowa
83-7125-110-6
Wykłady ze Wstępu do Matematyki Jacek Cichoń
83-7125-111-4
W kolorach tęczy Danuta Kamińska
83-7125-112-2
55 lat Liceum Ogólnokształcącego Nr V we Wrocławiu 83-7125-113-0
Modelowanie procesów budowlanych o charakterze losowym Bożena Hoła,
Juliusz Mrozowicz
83-7125-114-9
Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych Jerzy Jasieńko
83-7125-115-7
Synteza i właściwości biologicznie nowych pochodnych pirymidyny Jerzy Cieplik
83-7125-116-5
W gorączce Justyna Ziarkowska
83-7125-117-3
Projektowanie stalowych kładek dla pieszych 83-7125-118-1
Projektowanie konstrukcji żelbetowych Mieczysław Kamiński,
Janusz Pędziwiatr,
Janusz Styś
83-7125-119-X
Problemy hydrotechniki. Współczesne podstawy 83-7125-120-3
Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich 83-7125-121-1
Z warsztatów badawczych historyków literatury polskiej - Wroclaw 2002 Praca Zbiorowa
83-7125-122-X
Budowle komunikacyjne 83-7125-123-8
Głos kobiecy, głos męski, obcy w dawnych literaturach romańskich Praca Zbiorowa
83-7125-124-6
Problemy zakażeń w praktyce urologicznej Praca Zbiorowa
83-7125-125-4
III Sympozjon. Kompozyty, konstrukcje warstwowe Praca Zbiorowa
83-7125-126-2
Zarzadzanie Procesem Inwestycyjnym w Budownictwie 83-7125-127-0
Problemy projektowania budowy oraz utrzymania mostów małych i średnich 83-7125-128-9
Problemy remontowe w budownictwie ..., REMO 2004 Praca Zbiorowa
83-7125-129-7
Mechanika Ogólna Marian Klasztorny
83-7125-130-0
Motylek Bazylek i inne wierszyki dla najmłodszych Danuta Kamińska
83-7125-131-9
Posadowienia budowli infrastruktury transportu lądowego Elżbieta Stilger-Szydło
83-7125-132-7
Nie tylko socrealizm Stanisław Kukurowski
83-7125-133-5
Z całego serca życzę Ci Danuta Kamińska
83-7125-134-3
Infectious diseases of genitourinary tract Praca Zbiorowa
83-7125-135-1
Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według EUROKODU 2 Praca Zbiorowa
83-7125-136-X
Kongres Konserwatorów Polskich Praca Zbiorowa
83-7125-137-8
Mosty Podwieszone i wiszące Praca Zbiorowa
83-7125-138-6
Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie Jerzy Hoła,
Piotr Pietraszek,
Krzysztof Schabowicz
83-7125-139-4
Mikrotunelowanie Cezary Madryas,
Andrzej Kolonko,
Arkadiusz Szot,
Leszek Wysocki
83-7125-140-8
Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy Kazimierz Rykaluk
83-7125-141-6
Urodziny Zuzi Danuta Kamińska
83-7125-142-4
Naprawa, konserwacja i wzmacnianie wybranych zabytkowych konstrukcji ceglanych. Jerzy Jasieńko,
Tomasz Łodygowski,
Piotr Rapp
83-7125-143-2
Problemy stochastycznej mechaniki gruntów Jarosław Przewłócki
83-7125-144-0
Polskie konserwacje poza granicami Rzeczpospolitej Praca Zbiorowa
83-7125-145-9
Technologiczne aspekty w projektowaniu i budowie mostów betonowych Praca Zbiorowa
83-7125-146-7
Hans-Georg Gadamer, e il mito della mediterraneita Ludovico Fulci,
Davide Artico
83-7125-147-5
Il Dubbio e la Fede Ludovico Fulci,
Davide Artico
83-7125-148-3
IV Sympozjon, Kompozyty, Konstrukcje warstwowe Praca Zbiorowa
83-7125-149-1
Obliczanie mostów z betonowych belek prefabrykowanych Czesław Machelski
83-7125-150-5
Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych, REMO 2006 Praca Zbiorowa
83-7125-151-3
Słowo o moim ojcu 83-7125-152-1
Problemy Hydrotechniki 2006 Praca Zbiorowa
83-7125-153-X
Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate Tomasz Strzelecki,
Stanisław Kostecki,
Stanisław Żak
978-83-7125-154-2
Podwieszony most przez Wisłę w Płocku Praca Zbiorowa
978-83-7125-155-9
Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - II Wydanie Jerzy Hoła,
Piotr Pietraszek,
Krzysztof Schabowicz
978-83-7125-156-6
Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych Praca Zbiorowa
978-83-7125-157-3
Algosensors 2007 Praca Zbiorowa
978-83-7125-158-0
Projektowanie stalowych kładek dla pieszych - II Wydanie Jan Biliszczuk,
Wojciech Barcik,
Czesław Machelski,
Jerzy Onysyk
978-83-7125-159-7
Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce Malgorzata Bajon-Romanska
978-83-7125-160-3
Sustainable Bridges : International Conference Praca Zbiorowa
978-83-7125-161-0
Sustainable Railway Bridges for Higher Speeds and Loads : CD Praca Zbiorowa
978-83-7125-162-7
Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych Czesław Machelski
978-83-7125-163-4
Kładki dla Pieszych - Architektura, projektowanie, realizacja, badania Praca Zbiorowa
978-83-7125-164-1
Lądek Zdrój Wojciech Ciężkowski
978-83-7125-165-8
Obliczenia mostów z betonowych belek prefabrykowanych - II Wydanie Czesław Machelski
978-83-7125-166-5
Betonowe Silosy na kiszonkę Sywester Kobielak,
Edward Hutnik,
Gabriel Mądry
978-83-7125-167-2
Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną Praca Zbiorowa
978-83-7125-168-9
Kolędy i pastorałki Danuta Kamińska
978-83-7125-169-6
Portret Laury Weronika Madryas
978-83-7125-170-2
Dawne wyroby ze stopów żelaza Kazimierz Czapliński
978-83-7125-171-9
Obliczanie Konstrukcji Budynków wznoszonych tradycyjnie - III Wydanie Jerzy Hoła,
Piotr Pietraszek,
Krzysztof Schabowicz
978-83-7125-172-6
60 lat LO nr 5 we Wrocławiu Praca Zbiorowa
978-83-7125-173-3
Mosty Stalowe. Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie Praca Zbiorowa
978-83-7125-174-0
90 lat służby ochrony zabytków w Polsce Praca Zbiorowa
978-83-7125-175-7
Wzory listów i dokumentacji handlowej we współczesnym języku rosyjskim - II Wydanie Tatiana Mroczek
978-83-7125-176-4
Baśnie Weronika Madryas
978-83-7125-177-1
Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy - II Wydanie Kazimierz Rykaluk
978-83-7125-178-8
Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych Praca Zbiorowa
978-83-7125-179-5
Fundamentowanie Olgierd Puła,
Czesław Rybak
978-83-7125-180-1
Projektowanie i budowa betonowych silosów na kiszonki Edward Hutnik,
Sywester Kobielak
978-83-7125-181-8
Nasze osiągnięcia w budowie mostów Praca Zbiorowa
978-83-7125-182-5
Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego Krzysztof Schabowicz,
Tomasz Gorzelańczyk
978-83-7125-183-2
EVACES 2009 Praca Zbiorowa
978-83-7125-184-9
V Sympozjon Praca Zbiorowa
978-83-7125-185-6
Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych [promocja] Praca Zbiorowa
978-83-7125-186-3
Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych Cezary Madryas,
Bogdan Przybyła,
Leszek Wysocki
978-83-7125-187-0
Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych według EUROKODU 2 Janusz Pędziwiatr
978-83-7125-188-7
Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - IV Wydanie Jerzy Hoła,
Piotr Pietraszek,
Krzysztof Schabowicz
978-83-7125-189-4
From Versailles to Munich Davide Artico,
Brunello Mantelli
978-83-7125-190-0
Modelowanie sprężenia mostów Czesław Machelski
978-83-7125-191-7
Pimpuś Nauczycielem Danuta Kamińska
978-83-7125-192-4
Prefabrykacja w mostownictwie [promocja] Praca Zbiorowa
978-83-7125-193-1
W cieniu laury Weronika Madryas
978-83-7125-194-8
Informator Budownictwa Praca Zbiorowa
978-83-7125-195-5
Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych Tomasz Błaszczyński,
Józef Jasiczak,
Wiesław Buczkowski,
Mieczysław Kamiński
978-83-7125-196-2
Budownictwo zrównoważone z elementami charakterystyki energetycznej Praca Zbiorowa
978-83-7125-197-9
Durability and Repair of Building Structures Tomasz Błaszczyński
978-83-7125-198-6
W stronę morfologii kultury Dorota Heck
978-83-7125-199-3
Nawisowy most przez rzekę Odrę w ciągu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla Praca Zbiorowa
978-83-7125-200-6
Wykaż, że - zbiór zadań z geometrii Stefan Mizia
978-83-7125-201-3
[CD] Progress in Steel and Composite Structures Bronisław Gosowski,
Kazimierz Rykaluk,
Jerzy Ziółko
978-83-7125-202-0
Progress in Steel and Composite Structures Bronisław Gosowski,
Kazimierz Rykaluk,
Jerzy Ziółko
978-83-7125-203-7
Footbridge 2011 - Attractive structures at reasonable costs + CD Praca Zbiorowa
978-83-7125-204-4
[CD] Footbridge 2011 Praca Zbiorowa
978-83-7125-205-1
Katalog Firmy - Komplet Praca Zbiorowa
978-83-7125-206-8
Wybrane zagadnienia z teorii plastyczności Wojciech Waszewski
978-83-7125-207-5
Optyka w zadaniach dla optometrystów Marek Zając
978-83-7125-208-2
Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 Olgierd Puła
978-83-7125-209-9
Aktualne realizacje mostowe [promocja] Praca Zbiorowa
978-83-7125-210-5
Filologia i (jej) interpretacje Dorota Heck
978-83-7125-211-2
Sposób i forma opracowania ekspertyz budowlanych Kazimierz Czapliński
978-83-7125-212-9
Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 - II Wydanie Olgierd Puła
978-83-7125-213-6
Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych Kazimierz Rykaluk
978-83-7125-214-3
Filologia i (jej) interpretacje Dorota Heck
978-83-7125-215-0
Structural Analysis of historical constructions - set Praca Zbiorowa
978-83-7125-216-7
Str. Analysis of Historical Constr. - Vol I Praca Zbiorowa
978-83-7125-217-4
Str. Analysis of Historical Constr. - Vol II Praca Zbiorowa
978-83-7125-218-1
Str. Analysis of Historical Constr. - Vol III Praca Zbiorowa
978-83-7125-219-8
Podręczny słownik literatury polskiej - Od Średniowiecza do Młodej Polski - Tom I Dorota Heck
978-83-7125-220-4
VI Sympozjon Praca Zbiorowa
978-83-7125-221-1
Trwałość obiektów mostowych [promocja] Praca Zbiorowa
978-83-7125-222-8
Wytyczne do projektowania Praca Zbiorowa
978-83-7125-223-5
Fundamenty na palach według Eurokodu 7 Olgierd Puła
978-83-7125-224-2
Ćwiczenia w Laboratorium wysokich napięć Krystian Chrzan
978-83-7125-225-9
Fundamenty palowe według Eurokodu 7 Olgierd Puła
978-83-7125-226-6
Trwałość budynków i budowli Praca Zbiorowa
978-83-7125-227-3
Zrównoważone systemy odwodnienia miast Daniel Słyś
978-83-7125-228-0
Central European Congress on Concrete Engineering + CD Praca Zbiorowa
978-83-7125-229-7
ComGeo Praca Zbiorowa
978-83-7125-230-3
Odrzańska droga wodna Praca Zbiorowa
978-83-7125-231-0
CCC CD Praca Zbiorowa
978-83-7125-232-7
Wytrzymałość materiałów dla mechaników Marian Klasztorny
978-83-7125-233-4
Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych Czesław Machelski
978-83-7125-234-1
Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej [promocja] Praca Zbiorowa
978-83-7125-235-8
Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie - V Wydanie Jerzy Hoła,
Piotr Pietraszek,
Krzysztof Schabowicz
978-83-7125-236-5
Baśnie dla Ani Weronika Madryas
978-83-7125-237-2
Eksperymentalne badania dynamiczne budowli Zbigniew Wójcicki
978-83-7125-238-9
AMCM CD Praca Zbiorowa
978-83-7125-239-6
AMCM Ksiazka Praca Zbiorowa
978-83-7125-240-2
Podręczny słownik literatury polskiej. Od Młodej Polski do współczesności - Tom II Praca Zbiorowa
978-83-7125-241-9
Dachy, podstawy projektowania i wykonawstwa Tomasz Błaszczyński
978-83-7125-242-6
Mosty betonowe wznoszone metodą sekcja po sekcji Praca Zbiorowa
978-83-7125-243-3
VII Sympozjon Praca Zbiorowa
978-83-7125-244-0
Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7 - III Wydanie Olgierd Puła
978-83-7125-245-7
Współczesne technologie budowy mostów [promocja] Praca Zbiorowa
978-83-7125-246-4
Wprowadzenie do geotechniki Jacek Pieczyrak
978-83-7125-247-1
Kulturowe uwarunkowania procesów aktywizacyjnych Jacek Schindler
978-83-7125-248-8
Ekologia w budownictwie Praca Zbiorowa
978-83-7125-249-5
Podstawy teorii plastyczności w geomechanice Stanisław Pietruszczak
978-83-7125-250-1
Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych Praca Zbiorowa
978-83-7125-251-8
Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych Praca Zbiorowa
978-83-7125-252-5
Metody porównywania parami w budownictwie i dziedzinach pokrewnych Grzegorz Ginda
978-83-7125-253-2
Sześć lat wyrwanych z życia. Wspomnienia z tułaczki po Syberii i Kaukazie w latach 1940–1946 Zofia Krynicka-Kawczak
978-83-7125-254-9
Structural Health Assessment of Timber Structures Praca Zbiorowa
978-83-7125-255-6
Structural Health Assessment of Timber Structures - TOM I Praca Zbiorowa
978-83-7125-256-3
Structural Health Assessment of Timber Structures - TOM II Praca Zbiorowa
978-83-7125-257-0
Ruchome obciążenia obiektów mostowych Czesław Machelski
978-83-7125-258-7
Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie [promocja] Praca Zbiorowa
978-83-7125-259-4
Mosty łukowe w Polsce. Historia, współczesność, przyszłość Jan Biliszczuk
978-83-7125-260-0
Konstrukcje metalowe cz. I Kazimierz Rykaluk
978-83-7125-261-7
Ekologia a budownictwo Praca Zbiorowa
978-83-7125-262-4
Kronika 25-lecia Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Praca Zbiorowa
978-83-7125-263-1
Advances in urological practice Praca Zbiorowa
978-83-7125-264-8
ARCHE 2016 Praca Zbiorowa
978-83-7125-265-5
Duże mosty wieloprzęsłowe [promocja] Praca Zbiorowa
978-83-7125-266-2
Mosty wstęgowe Jan Biliszczuk
978-83-7125-267-9
Konstrukcje metalowe. cz. II Kazimierz Rykaluk
978-83-7125-268-6
Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania budynków Krzysztof Schabowicz,
Tomasz Gorzelańczyk
978-83-7125-269-3
Szybkie projektowanie konstrukcji żelbetowych zgodnie z Eurokodem 2 Grzegorz Wandzik,
Jacek Hulimka,
Arkadiusz Bula
978-83-7125-270-9
Mechanika techniczna Marian Klasztorny
978-83-7125-271-6
Stateczność konstrukcji sprężystych Jakub Marcinowski
978-83-7125-272-3
VIII Sympozjon Praca Zbiorowa
978-83-7125-273-0
Mosty w dziejach Polski Jan Biliszczuk
978-83-7125-274-7
Mosty. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy [promocja] Praca Zbiorowa
978-83-7125-275-4
Rabka Zdrój. Aspekty urbanistyczno- architektoniczne dziedzictwa kulturowego Michał Krupa
978-83-7125-276-1
Konstrukcje metalowe cz. III Kazimierz Rykaluk
978-83-7125-277-8
Projektowanie stóp fundamentowych Jacek Pieczyrak
978-83-7125-278-5
Mosty hybrydowe [promocja] Praca Zbiorowa
978-83-7125-279-2
Wybrane zagadnienia modelowania przęseł mostów belkowych Wojciech Lorenz,
Maciej Kożuch,
Sebastian Balcerowiak
978-83-7125-280-8
Belkowe mosty betonowe Praca Zbiorowa
978-83-7125-281-5
Mechanika ośrodków porowatych Tomasz Strzelecki
978-83-7125-282-2
Stalowe konstrukcje przekryć obiektów budowlanych dużych rozpiętości Sywester Kobielak,
Marek Nowak,
Edward Hutnik
978-83-7125-283-9
Mosty a środowisko Praca Zbiorowa
978-83-7125-284-6
Kierunki rozwojowe mostownictwa Wojciech Radomski
978-83-7125-285-3
10th AECEF Symposium Praca Zbiorowa
978-83-7125-286-0
Projektowanie budowlanych odwodnień podłoża gruntowego Jacek Pieczyrak
978-83-7125-287-7
Laboratorium ochrony odgromowej i przepięciowej Krystian Chrzan
978-83-7125-288-4
Badania mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych Czesław Machelski
978-83-7125-289-1
Krótkie wykłady z konstrukcji żelbetowych - Tom I Janusz Pędziwiatr
978-83-7125-290-7
Bezpieczeństwo budowli mostowych Praca Zbiorowa
978-83-7125-291-4
Katastrofy mostów. Historia i teraźniejszość Wojciech Radomski
978-83-7125-292-1
Krótkie wykłady z konstrukcji żelbetowych - Tom II Janusz Pędziwiatr
978-83-7125-293-8
Ekologiczne obiekty gruntowo-powłokowe w budownictwie komunikacyjnym Adam Wysokowski,
Czesław Machelski,
Jerzy Howis
978-83-7125-294-5
Optyka geometryczna i fizyczna dla techników optyków Marek Zając,
Władysław Artur Woźniak
978-83-7125-295-2
An introduction to bridge engineering Terminology. Wprowadzenie do terminologii inżynierii mostowej Jan Bień
978-83-7125-296-9
Wyzwania współczesnego mostownictwa Praca Zbiorowa
978-83-7125-297-6
Przygody Ani Weronika Madryas
978-83-7125-298-3
Obiekty kolejowe Praca Zbiorowa
978-83-7125-299-9
OKULARY - Podręcznik dla optyków - Cześć I Marek Zając,
Maciej Ciebiera
978-83-7125-300-3


NOWOŚĆOKULARY - Podręcznik dla optyków - Cześć I
Marek Zając
63.00 PLNPOLECAMYMosty w dziejach Polski
Jan Biliszczuk