Rok zał. 1992

Punkty Sprzedaży
Kontakt:
telefon 71 333 27 28
tel. kom. 601 312 869
tel. kom. 502 209 006
e-mail Wydawnictwo
Szukaj książki:
Wpisz słowo (część tytułu lub autor) aby wyszukać książkę
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne
Dane firmowe
Historia
Lista publikacji
Dla autorów
Zasady etyki
Procedura recenzji
Procedura publikacji
Oferta Detaliczna
Budownictwo (49)
Chemia (1)
Ekonomia (1)
Elektrotechnika (2)
Języki Obce (7)
Konferencje (14)
Lit. dziecięca (6)
Literatura (21)
Matematyka (4)
Mechanika-Statyka (3)
Optyka (4)
Oferta dla Księgarni i Hurtowni
e-mail:
hasło:

Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne jest spółką cywilną działającą nieprzerwanie od 1992 roku. Założycielami firmy byli: prof. dr hab. inż. Ryszard Grząślewicz oraz dr inż. Wojciech Puła. Liczba opublikowanych tytułów książkowych przekracza trzysta, przy czym, niektóre z nich posiadają kilka wydań. Główny nurt publikacji wydawnictwa stanowią podręczniki akademickie, monografie naukowe oraz specjalistyczne poradniki. Większość tytułów związana jest z budownictwem, czyli według obecnej klasyfikacji mieści się w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport. DWE opublikowało książki wybitnych polskich badaczy w wyżej wymienionej dyscyplinie, w tym między innymi profesorów Jana Biliszczuka, Jerzego Jasieńko, Mariana Klasztornego, Michała Knauffa, Czesława Machelskiego Cezarego Madryasa, Kazimierza Rykaluka, Stanisława Pietruszczaka czy Tomasza Strzeleckiego. Większość pozycji to książki, które łączą w sobie cechy monografii naukowej oraz podręcznika akademickiego. Kilka z nich otrzymało nagrody ministra. Na wyróżnienie zasługuje z pewnością książka „Podstawy teorii plastyczności w geomechanice” Stanisława Pietruszczaka (jeden ze światowych liderów w tej dziedzinie), będąca tłumaczeniem dzieła wydanego wcześniej przez wydawnictwo CRC Press Taylor & Francis Group, a także trzytomowe opracowanie „Konstrukcje metalowe” Kazimierz Rykaluka (3 tom ukaże się pod koniec października bieżącego roku). Istotnym elementem dorobku DWE jest także „Wrocławska seria wydawnicza inżynierii mostowej”, w ramach której ukazało się dotąd 11 opracowań monograficznych, a kolejna planowana jest na listopad br. Książki ukazujące się w ramach tej serii oprócz pozytywnych recenzji muszą być dodatkowo zaakceptowane przez Radę Programową Serii. Z pozycji nie będącymi sensu stricto monografiami naukowymi nasze wydawnictwo może poszczycić wydaną w 2017 roku pozycją pt. „Mosty w dziejach Polski” autorstwa prof. Jana Biliszczuka - świtowej sławy projektanta mostów (m.in. autostradowy Most Rędziński we Wrocławiu). Książka ta spotkała się z uznaniem ze strony Kancelarii Prezydenta RP.

W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych DWE opublikowało w formie książkowej kilkadziesiąt materiałów konferencyjnych, w tym kilka dotyczyło konferencji międzynarodowych. Najważniejszą pozycją były materiały konferencji: „8 th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions 2012” (w trzech tomach, łącznie 2956 stron). Dzięki staraniu DWE pozycja ta znajduje się w bazie Web of Science. Materiały te zostały zakupione przez wiele bibliotek na całym świecie, np. University of Illinois at Urbana Champaign czy Getty Researh Institute w Los Angeles.

Ważnym etapem działalności wydawnictwa była też współpraca z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach której ukazało się blisko 30 tytułów – przede wszystkim o charakterze monograficznym (także w języku niemieckim, francuskim i włoskim), których autorami byli znani wrocławscy filolodzy, np. profesorowie: Stanisław Bereś, Lodovico Fulci, Dorota Heck, Mieczysław Inglot, Jacek Petelenz-Łukasiewicz, Elżbieta Skibińska. Szczególne uznanie zdobył, wydany w ramach tejże współpracy dwutomowy „Podręczny słownik literatury polskiej” – praca zbiorowa pod redakcją Doroty Heck.

Wysoką jakość merytoryczną publikacji udaje DWE zawdzięcza w dużej mierze recenzentom, na których powoływani są wysokiej klasy specjaliści, głównie ze środowisk akademickich, a w ostatnich latach wyszukiwani też na podstawie baz Scopus czy Researchgate. Wiele interesujących tytułów powstało tez dzięki kontaktom z badaczami, które DWE nawiązywało podczas konferencji naukowych, uczestnicząc w nich jako wystawca (np. Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB w Krynicy, Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji czy Wrocławskie Dni Mostowe).

W pewnym okresie swojej działalności wydawnictwo publikowało też podręczniki szkolne oraz książki wspomagające nauczanie szkolne z zakresu matematyki, języków obcych oraz chemii. Opublikowane podręczniki do matematyki pt. „Matematyka na miarę” (lata 1999-2001) autorstwa dr Danuty Zaremby przeznaczone dla uczniów gimnazjów (klasa 1, 2 i 3) zostały dopuszczone przez do użytku szkolnego i wpisane do wykazu podręczników szkolnych na poziomie odpowiednio pierwszej, drugiej i trzeciej klasy gimnazjum. Ponadto uzyskały one wysoka ocenę specjalistów z Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Od roku 2003 do chwili obecnej DWE realizuje dla Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków publikację kwartalnika „Wiadomości Konserwatorskie”. Staraniem DWE czasopismo to począwszy od roku 2019 jest indeksowane w bazie Scopus.

Do zgłoszenia wybrano cztery następujące monografie naukowe z dziedziny nauk inżynieryjno- technicznych: "Zrównoważone systemy odwodnienia miast” Dariusza Słysia (rok wydania 2013; 32 cytowania w bazie Google Scholars), „Ruchome obciążenia obiektów mostowych” Czesława Machelskiego (rok wydania 2014), „Stateczność konstrukcji sprężystych” (rok wydania 2017) Jakuba Marcinowskiego oraz „Mechanika Ośrodków Porowatych” publikację sześciu autorów pod redakcją Tomasza Strzeleckiego.NOWOŚĆOKULARY - Podręcznik dla optyków - Cześć I
Marek Zając
63.00 PLNPOLECAMYMosty w dziejach Polski
Jan Biliszczuk